RRB

Regeling Recreatief Berglopen

Om te voorzien in een behoefte tot recreatief gebruik van de onderaardse kalksteengroeven,
met name het Zonnebergstelsel van de St. Pietersberg,
is in 1996 een samenwerkingsverband ontstaan dat inmiddels is uitgegroeid tot Stichting Regeling Recreatief Berglopen.

Helaas zijn de Corona maatregelen weer zodanig verscherpt dat wij genoodzaakt zijn met onmiddellijke ingang de RRB regeling weer stop te zetten. Zie verder voor meer informatie.

Aangepaste Regeling Recreatief Berglopen
als gevolg van corona-maatregelen

Update 06 juni 2021

Beste bergvrienden,
Het coronavirus begint gelukkig zijn daadkracht te verliezen. Het goede nieuws is dat dit betekent dat er weer in de berg gelopen mag worden. Zo gaat Maastricht Underground weer met rondleidingen beginnen. Het slechte nieuws is dat de voorwaarden waaronder weer in de berg gelopen mag worden, erg streng zijn. Deze voorwaarden zijn opgelegd vanuit het RIVM en onvoorwaardelijk; wij hebben ons er helaas strikt aan te houden. Voor Zonneberg betekent dat een maximum van slechts 18 personen en het verplicht dragen van mondmaskers! Voor de RRB betekent dat een onwerkbare situatie. We zouden heel veel mensen moeten gaan teleurstellen dat het maximum van 18 al volgeboekt is (op een normale RRB avond komen circa 50 berglopers). Daarnaast is recreatief wandelen in de berg met een mondmasker geen pretje. Daarom moeten we helaas nog even geduld hebben. De ontwikkelingen met het virus gaan momenteel erg snel; we hopen op niet al te lange termijn met beter nieuws te komen over de opstart van onze RRB regeling.

Het RRB bestuur

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
Uitsluitend vergunninghouders mogen een ticket boeken. 
Je wordt geacht de voorwaarden van onze RRB regeling, zoals beschreven op de RRB vergunningen, in acht te nemen.

Maximum van 50 deelnemers (inclusief introducees) per avond
Per vergunninghouder mag er maximaal één introducé mee de berg in. Neem je een introducé mee, boek dan 2 tickets in het systeem. Als het maximum van 50 deelnemers is bereikt, is inschrijven voor die avond niet meer mogelijk.

Inschrijven is mogelijk van maandagmiddag 12 uur tot donderdagmiddag 12.00 uur voor de daarop volgende vrijdag.

De lijst met namen wordt afgedrukt en is op vrijdagavond beschikbaar in de refter.
Daar hoeft alleen de handtekening gezet te worden, plus die van de introducé. De meegeleverde sleutel heeft een nummer en je hoeft op het einde van de wandeling alleen de sleutel terug te stoppen in de brievenbus.

In ieder geval tot het einde van het jaar zal er voor de toegang niet betaald hoeven te worden.

Iedereen dient zich strikt te houden aan de 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de berg.

Bij het inschrijven in de refter wordt je verzocht één voor één naar binnen te gaan.
Ben je ziek (koorts, hoesten, niezen, keelpijn), blijf dan thuis; kom in ieder geval niet naar de berg.

Bijeenkomsten op de bekende plaatsen (Verrekesstal, Oorlogskamer) zijn toegestaan, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.

Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact.

Ontsmet je handen bij het betreden van de inschrijfruimte.

Gebruik papieren zakdoekjes en neem ze mee naar huis.

Nies en/of hoest in je elleboog.

Sebastiaan
DSC_0245

Toegang

Berglopers kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze unieke regeling. In principe kan men iedere vrijdagavond in de uitschrijfruimte naast de Zonnebergingang terecht voor inlichtingen en eventueel een vergunningaanvraag.

Bezoektijden: 
De bezoektijden zijn vastgesteld op alle vrijdagavonden van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor ieder bezoek dient men zich tussen 19.30 uur en 20.30 uur te melden bij de sleutelbeheerder. Hij schrijft voor ieder bezoek een vergunning uit. Iedere bezoeker dient zich voor 24.00 uur af te melden op de in de uitgereikte vergunning aangegeven wijze.

Zijn er problemen of vragen: neem dan contact op via het contactformulier onder aan de pagina.

DSC_0277 BDSC_0278

Informatie

Mentoren:
Personen die niet of in onvoldoende mate thuis zijn in de gangenstelsels dienen zelf zorg te dragen voor een mentor. Als je zelf geen mentor kan vinden meld dit dan bij een van de schrijvers. Zij kunnen je wellicht verder helpen.

Voorwaarden en regels:
Uiteraard zijn aan het deelnemen aan de RRB voorwaarden verbonden. Onder de kop “Regels” boven in de navigatiebalk, kan je er meer over lezen. Elke RRB-er wordt geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze na te leven.

Toezicht:
De Boswachters van Natuurmonumenten zien erop toe dat de vergunninghouders de in de vergunning gestelde voorwaarden in acht nemen en treden bij niet naleven van de gestelde voorwaarden handhavend op.  

Verboden gebieden:
De verboden gebieden in het gangenstelsel zijn afgekeurd en als zodanig aangegeven op de plattegrond die achter op je vergunning staat. Daarbij zijn deze in het gangenstelsel zelf te herkennen aan een mergel- en/of vuursteenblokken die hiertoe als afsluiting in de gangen zijn gelegd. Deze gebieden mogen, met uitzondering van de beheerders, door niemand betreden worden. 

Vergunning:
Om in aanmerking te komen voor een vergunning dient door de aanvrager een test van bekwaamheid te worden afgelegd. Dit wil zeggen dat getoetst wordt of de aanvrager voldoende de weg weet in het gangenstelsel. Daarnaast dient de aanvrager het aanmeld formulier in te vullen.

Download Examenformulier.pdf


EBC:
Met een vergunning alleen ben je er echter nog niet. De wet schrijft voor dat elke bergloper die zelfstandig wil lopen een cursus gesteente mechanische veiligheid moet doorlopen. Als je dat gedaan hebt ben je een Erkend Bergloper. Om deel te nemen aan deze cursus hoef je zelf geen actie te ondernemen want zodra je je examen voor de RRB heb gehaald sta je geregistreerd als aspirant cursist en krijg je automatisch een oproep. De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkavond. De cursus wordt ongeveer een keer per jaar gegeven. Rob Heckers organiseert de cursus en kan je vragen beantwoorden. Mocht je meer informatie willen hebben kan je hier een e-mail met je vraag over de Erkend Berglopers Cursus stellen. 

Stel hier je EBC vraag

Fotogalerij

DSC_0272
DSC_0277
DSC_0269
DSC_0281

Contact


Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen voor het verkrijgen van meer informatie of om u aan te melden. De door u hier ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om in contact met u te treden.

De stichting RRB werkt nauw samen met de vereniging Natuurmonumenten.
Copyright: Stichting Regeling Recreatief Berglopen