Er komt een versoepeling van de voorwaarden. Lees verderop meer.

RRB

Regeling Recreatief Berglopen

Om te voorzien in een behoefte tot recreatief gebruik van de onderaardse kalksteengroeven,
met name het Zonnebergstelsel van de St. Pietersberg,
is in 1996 een samenwerkingsverband ontstaan dat inmiddels is uitgegroeid tot Stichting Regeling Recreatief Berglopen.

Versoepelingen van de corona maatregelen binnen onze Regeling Recreatief Berglopen

Update 25 september 2021

Beste bergvrienden,
het lijkt erop dat we het Corona virus langzaam maar zeker de baas zijn geworden. Vanuit het RIVM en de regering zijn er met ingang van 25 september behoorlijk wat versoepelingen aangekondigd. Ook voor onze Regeling Recreatief Berglopen gaan we vanaf vrijdag 1 oktober weer een stap naar het oude normaal. In concreto betekent dat het volgende:

We blijven gebruik blijven maken van een reserveringssysteem. Je kunt je aanmelden via onderstaande link die je naar het inschrijfformulier voert.

Uitsluitend vergunninghouders mogen een ticket boeken. Je wordt geacht de voorwaarden van onze RRB regeling, zoals beschreven op de RRB vergunningen, in acht te nemen.

Per vergunninghouder mogen er nu 2 (twee) introducés mee de berg in. Neem je een introducé mee, dan geef je dat aan bij je boeking; vergeet niet naam, emailadres, telnr en geboortedatum van de introducé te vermelden.

Het maximum van 40 vergunninghouders blijft gehandhaafd!

Inschrijven is mogelijk van maandagmiddag 12 uur tot donderdagmiddag 12.00 uur voor de daarop volgende vrijdag.

In het RRB uitschrijfkantoor hoef je alleen nog maar je handtekening en die van de introducé op het formulier te zetten. De rest hebben wij al  voor je ingevuld. De meegeleverde sleutel heeft een nummer en je hoeft op het einde van de wandeling alleen de sleutel (in de envelop) terug te stoppen in de brievenbus.

In ieder geval tot het einde van het jaar zal er voor de toegang niet betaald hoeven te worden.

De restrictie van de 1,5 meter afstand komt te vervallen.

Ben je ziek (koorts, hoesten, niezen, keelpijn), blijf dan thuis; kom in ieder geval niet naar de berg.

Bijeenkomsten op de bekende plaatsen (Verrekesstal, Oorlogskamer) blijven toegestaan.

Inschrijvingen voor deze week zijn geopend!

De inschrijvingen voor deze week zijn mogelijk van MAANDAG 12.00 uur tot DONDERDAG 12.00 uur en zijn alleen voor deze week bedoeld.

Mocht je nog vragen hebben of wil je een boeking annuleren? Gebruik dan het Contactformulier beneden aan deze pagina.

Inschrijvingen voor deze week zijn gesloten!

De inschrijvingen voor deze week zijn mogelijk van MAANDAG 12.00 uur tot DONDERDAG 12.00 uur!
Op dit moment is dus een boeking niet mogelijk.

DSC_0245

Toegang

Berglopers kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze unieke regeling. In principe kan men iedere vrijdagavond in de uitschrijfruimte naast de Zonnebergingang terecht voor inlichtingen en eventueel een vergunningaanvraag.

Bezoektijden: 
De bezoektijden zijn vastgesteld op alle vrijdagavonden van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor ieder bezoek dient men zich tussen 19.30 uur en 20.30 uur te melden bij de sleutelbeheerder. Hij schrijft voor ieder bezoek een vergunning uit. Iedere bezoeker dient zich voor 24.00 uur af te melden op de in de uitgereikte vergunning aangegeven wijze.

DSC_0277 BDSC_0278

Informatie

Mentoren:
Personen die niet of in onvoldoende mate thuis zijn in de gangenstelsels dienen zelf zorg te dragen voor een mentor. Als je zelf geen mentor kan vinden meld dit dan bij een van de schrijvers. Zij kunnen je wellicht verder helpen.

Voorwaarden en regels:
Uiteraard zijn aan het deelnemen aan de RRB voorwaarden verbonden. Onder de kop “Regels” boven in de navigatiebalk, kan je er meer over lezen. Elke RRB-er wordt geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze na te leven.

Toezicht:
De Boswachters van Natuurmonumenten zien erop toe dat de vergunninghouders de in de vergunning gestelde voorwaarden in acht nemen en treden bij niet naleven van de gestelde voorwaarden handhavend op.  

Verboden gebieden:
De verboden gebieden in het gangenstelsel zijn afgekeurd en als zodanig aangegeven op de plattegrond die achter op je vergunning staat. Daarbij zijn deze in het gangenstelsel zelf te herkennen aan een mergel- en/of vuursteenblokken die hiertoe als afsluiting in de gangen zijn gelegd. Deze gebieden mogen, met uitzondering van de beheerders, door niemand betreden worden. 

Vergunning:
Om in aanmerking te komen voor een vergunning dient door de aanvrager een test van bekwaamheid te worden afgelegd. Dit wil zeggen dat getoetst wordt of de aanvrager voldoende de weg weet in het gangenstelsel. Daarnaast dient de aanvrager het aanmeld formulier in te vullen.

Download Examenformulier.pdf


EBC:
Met een vergunning alleen ben je er echter nog niet. De wet schrijft voor dat elke bergloper die zelfstandig wil lopen een cursus gesteente mechanische veiligheid moet doorlopen. Als je dat gedaan hebt ben je een Erkend Bergloper. Om deel te nemen aan deze cursus hoef je zelf geen actie te ondernemen want zodra je je examen voor de RRB heb gehaald sta je geregistreerd als aspirant cursist en krijg je automatisch een oproep. De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkavond. De cursus wordt ongeveer een keer per jaar gegeven. Rob Heckers organiseert de cursus en kan je vragen beantwoorden. Mocht je meer informatie willen hebben kan je hier een e-mail met je vraag over de Erkend Berglopers Cursus stellen. 

Stel hier je EBC vraag

Fotogalerij

DSC_0272
DSC_0277
DSC_0269
DSC_0281

Contact


Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen voor het verkrijgen van meer informatie of om u aan te melden. De door u hier ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om in contact met u te treden.

De stichting RRB werkt nauw samen met de vereniging Natuurmonumenten.
Copyright: Stichting Regeling Recreatief Berglopen