We mogen we weer de berg in, zij het nog onder enkele voorwaarden. Lees verderop meer.

RRB

Regeling Recreatief Berglopen

Om te voorzien in een behoefte tot recreatief gebruik van de onderaardse kalksteengroeven,
met name het Zonnebergstelsel van de St. Pietersberg,
is in 1996 een samenwerkingsverband ontstaan dat inmiddels is uitgegroeid tot Stichting Regeling Recreatief Berglopen.

Aangepaste Regeling Recreatief Berglopen
als gevolg van corona-maatregelen

Update 25 juni 2021

Beste bergvrienden, Het ziet er naar uit dat we de Corona periode achter ons hebben liggen. Vanaf vrijdag 2 juli 2021 is de Zonneberg op de vrijdagavonden weer toegankelijk voor RRB vergunninghouders.

Wel zijn er voorlopig nog enkele voorwaarden. Zo zullen we gebruik blijven maken van een reserveringssysteem. Je kunt je aanmelden via onderstaandelink die je naar het inschrijfformulier voert.

Aangepaste toegangsregels

Door de Covid19 maatregelen zijn wij genoodzaakt de toegangsregels aan te passen!

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn

Uitsluitend vergunninghouders mogen een ticket boeken. 
Je wordt geacht de voorwaarden van onze RRB regeling, zoals beschreven op de RRB vergunningen, in acht te nemen.

Per vergunninghouder mag er voorlopig nog maar maximaal één introducé mee de berg in. Neem je een introducé mee, dan geef je dat aan bij je boeking; vergeet niet naam, emailadres en telnr van de introducé te vermelden. Als het maximum van 40 vergunninghouders is bereikt, is inschrijven voor die avond niet meer mogelijk.

Inschrijven is mogelijk van maandagmiddag 12 uur tot donderdagmiddag 12.00 uur voor de daarop volgende vrijdag.

In de refter hoef je alleen nog maar je handtekening en die van de introducee op het formulier te zetten. De rest hebben wij al  voor je ingevuld. De meegeleverde sleutel heeft een nummer en je hoeft op het einde van de wandeling alleen de sleutel (in de envelop) terug te stoppen in de brievenbus.

In ieder geval tot het einde van het jaar zal er voor de toegang niet betaald hoeven te worden.

Iedereen dient zich strikt te houden aan de 1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten de berg.

Bij het inschrijven in de refter wordt je verzocht één voor één naar binnen te gaan en een mondmasker te dragen.


Ben je ziek (koorts, hoesten, niezen, keelpijn), blijf dan thuis; kom in ieder geval niet naar de berg.

Bijeenkomsten op de bekende plaatsen (Verrekesstal, Oorlogskamer) zijn toegestaan, mits de 1,5 meter afstand in acht genomen wordt.

Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact.

Ontsmet je handen bij het betreden van de inschrijfruimte.

En geniet van de berg!

DSC_0256

Inschrijvingen voor deze week zijn geopend!

De inschrijvingen voor deze week zijn mogelijk van MAANDAG 12.00 uur tot DONDERDAG 12.00 uur en zijn alleen voor deze week bedoeld.

Mocht je nog vragen hebben of wil je een boeking annuleren? Gebruik dan het Contactformulier beneden aan deze pagina.

Inschrijvingen voor deze week zijn gesloten!

De inschrijvingen voor deze week zijn mogelijk van MAANDAG 12.00 uur tot DONDERDAG 12.00 uur!
Helaas is een boeking op dit moment niet mogelijk.

DSC_0245

Toegang

Berglopers kunnen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan deze unieke regeling. In principe kan men iedere vrijdagavond in de uitschrijfruimte naast de Zonnebergingang terecht voor inlichtingen en eventueel een vergunningaanvraag.

Bezoektijden: 
De bezoektijden zijn vastgesteld op alle vrijdagavonden van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor ieder bezoek dient men zich tussen 19.30 uur en 20.30 uur te melden bij de sleutelbeheerder. Hij schrijft voor ieder bezoek een vergunning uit. Iedere bezoeker dient zich voor 24.00 uur af te melden op de in de uitgereikte vergunning aangegeven wijze.

DSC_0277 BDSC_0278

Informatie

Mentoren:
Personen die niet of in onvoldoende mate thuis zijn in de gangenstelsels dienen zelf zorg te dragen voor een mentor. Als je zelf geen mentor kan vinden meld dit dan bij een van de schrijvers. Zij kunnen je wellicht verder helpen.

Voorwaarden en regels:
Uiteraard zijn aan het deelnemen aan de RRB voorwaarden verbonden. Onder de kop “Regels” boven in de navigatiebalk, kan je er meer over lezen. Elke RRB-er wordt geacht kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ze na te leven.

Toezicht:
De Boswachters van Natuurmonumenten zien erop toe dat de vergunninghouders de in de vergunning gestelde voorwaarden in acht nemen en treden bij niet naleven van de gestelde voorwaarden handhavend op.  

Verboden gebieden:
De verboden gebieden in het gangenstelsel zijn afgekeurd en als zodanig aangegeven op de plattegrond die achter op je vergunning staat. Daarbij zijn deze in het gangenstelsel zelf te herkennen aan een mergel- en/of vuursteenblokken die hiertoe als afsluiting in de gangen zijn gelegd. Deze gebieden mogen, met uitzondering van de beheerders, door niemand betreden worden. 

Vergunning:
Om in aanmerking te komen voor een vergunning dient door de aanvrager een test van bekwaamheid te worden afgelegd. Dit wil zeggen dat getoetst wordt of de aanvrager voldoende de weg weet in het gangenstelsel. Daarnaast dient de aanvrager het aanmeld formulier in te vullen.

Download Examenformulier.pdf


EBC:
Met een vergunning alleen ben je er echter nog niet. De wet schrijft voor dat elke bergloper die zelfstandig wil lopen een cursus gesteente mechanische veiligheid moet doorlopen. Als je dat gedaan hebt ben je een Erkend Bergloper. Om deel te nemen aan deze cursus hoef je zelf geen actie te ondernemen want zodra je je examen voor de RRB heb gehaald sta je geregistreerd als aspirant cursist en krijg je automatisch een oproep. De cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkavond. De cursus wordt ongeveer een keer per jaar gegeven. Rob Heckers organiseert de cursus en kan je vragen beantwoorden. Mocht je meer informatie willen hebben kan je hier een e-mail met je vraag over de Erkend Berglopers Cursus stellen. 

Stel hier je EBC vraag

Fotogalerij

DSC_0272
DSC_0277
DSC_0269
DSC_0281

Nieuws

15-02-2019

Naar aanleiding van een aantal incidenten was Natuurmonumenten vorig jaar genoodzaakt het gedoogbeleid aan te scherpen en de, in de vergunning gestelde, voorwaarden strikt te gaan handhaven. Op verzoek van de Stichting RRB heeft er een evaluatie van de aangescherpte regels plaatsgevonden en is het volgende besloten:

• Het bereiden van etenswaar en het nuttigen van een alcoholische versnapering wordt op twee locaties gedoogd: de Varkensstal en de Oorlogskamer.
• Een algeheel rookverbod blijft echter van kracht. Dat betekent dat in het gehele gangenstelsel NIET gerookt mag worden. Dus ook niet in de uitschrijfruimte!

Tevens verzoeken we jullie vriendelijk om geen vergassers in de uitschrijfruimte aan te maken of te laten branden.

22-12-2018

Ook dit jaar was er weer een Kerstviering in de kapel van de Zonneberg (zie vorig bericht). De viering vond op vrijdag 21 december 2018. Patrick Speetjens was zo vriendelijk enkele sfeerfoto’s in te sturen. Waarvoor dank!

20181221_195639
20181221_212654

27-11-2018

Ook dit jaar is er weer een Kerstviering in de kapel van de Zonneberg. Op vrijdag 21 december 2018 zal de Kapel gepast versierd zijn. Om aan deze viering deel te kunnen nemen moet u zich inschrijven tijdens de RRB avond. Inschrijven kan tot vrijdag 14 december 2018. De kosten bedragen 5 euro incusief een glas wijn en een hapje. Tijdens deze viering is de RRB avond gewoon toegankelijk voor niet-vierders.

13-10-2018

De Nachtwacht tekening in de Zonneberg wordt gerestaureerd.
Hier kan je meer lezen over de ophanden zijnde restauratie van de Nachtwacht tekening in het Museum Zonneberg.

22-07-2018 Nieuwe Pagina toegevoegd

Er is een nieuwe pagina met informatie over de Zonneberggroeve toegevoegd!

23-06-2018  Nieuwe website

De nieuwe website is een feit. Moderne technieken zorgden ervoor dat na jaren trouwe dienst het tijd werd om van de oude website afscheid te nemen en een nieuwe te ontwikkelen.

Contact


Via onderstaand formulier kunt u in contact met ons komen voor het verkrijgen van meer informatie of om u aan te melden. De door u hier ingevulde gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen gebruikt worden om in contact met u te treden.

De stichting RRB werkt nauw samen met de vereniging Natuurmonumenten.
Copyright: Stichting Regeling Recreatief Berglopen