Home >> Bezoekers informatie

Bezoektijden / Openingstijden

Bezoektijden
De bezoektijden zijn vastgesteld op alle vrijdagavonden van 19.30 uur tot 24.00 uur. Voor ieder bezoek dient men zich tussen 19.30 uur en 20.30 uur te melden bij de sleutelbeheerder. Hij schrijft voor ieder bezoek een vergunning uit. Iedere bezoeker dient zich voor 24.00 uur af te melden op de in de uitgereikte vergunning aangegeven wijze.

Overige informatie

Aantal bezoekers
Om de gangenstelsels van overmatig bezoek te vrijwaren en de uitvoering van de regeling hanteerbaar te houden is het maximale aantal bezoekers in de zomerperiode vastgesteld op 70 personen terwijl in de winterperiode (van 1 november tot 1 april) in verband met de overwinteringperiode van onder andere de vleermuizen beperkt tot maximaal 35 personen.

Aan personen die door deze maximalisering van de bezoekersaantallen onverhoopt tijdelijk geen gebruik kunnen maken van deze regeling wordt in de eerstvolgende periode voorrang verleend.

Toezicht
Het toezicht wordt primair uitgevoerd door de vertegenwoordigers van de stichting RRB. Daarnaast vindt er een overall toezicht plaats door de vertegenwoordigers van de Vereniging Natuurmonumenten. Een en ander laat onverlet dat iedere vergunninghouder conform de vergunningsvoorwaarden de plicht heeft om opmerkelijke zaken te melden bij de sleutelbeheerder, een bestuurslid van de stichting RRB danwel een vertegenwoordiger van de Vereniging Natuurmonumenten.

Mentoren
Personen die niet of in onvoldoende mate thuis zijn in de gangenstelsels dienen zelf zorg te dragen voor een mentor.