Home >> Nieuws

Nieuws pagina

Beste RRB berglopers,

Onze RRB regeling bestaat dit jaar 15 jaar. Onze stichting is opgericht met als belangrijkste doelstelling het op vrijdagavond openstellen van de Zonneberg voor echte berglopers. Het zou een regeling worden vóór vrijwilligers dóór vrijwilligers in goede samenwerking met Natuurmonumenten, VVV en SOK.

Vanaf het eerste ogenblik zijn we per bezoeker een eigen bijdrage gaan vragen van 2,5 gulden. Dit geld was nodig om kleine uitgaven te kunnen betalen. Te denken valt hierbij aan: nieuwe sloten en sleutels, drukkosten, bankkosten, kamer van koophandel, projektkosten en een kleine vergoeding voor de vrijwilligers in de vorm van een zelfgeorganiseerde BBQ.

Met de invoering van de euro hebben we de eigen bijdrage voor het Zonnebergbezoek naar 1 euro gereduceerd. We willen dit bedrag nu per 1 januari 2012 gaan verhogen naar 1,50 € per bezoeker. De reden hiervoor is dat we de laatste jaren toch wel tegen wat hogere kosten zijn aangelopen. Zoals alles tegenwoordig fors duurder wordt zijn ook onze kosten hoger geworden. Daarnaast sponsoren wij als RRB een aantal projekten die de Zonneberg ten goede komen. Hierbij valt onder andere te vermelden een bijdrage aan de kosten van de mooie herinneringsplaquette van Elly Magnée, en het meebetalen aan het dure stabiliseringswerk aan de ingang van Zonneberg.

De hoofdmoot van deze stabilisatie is betaald door VVV als belangrijkste gebruiker van Zonneberg, maar wij vonden het zeer billijk om ook als RRB hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Ook voor de toekomst zien wij voor Zonneberg andere belangrijke projekten in het verschiet, zoals het herstellen van een aantal houtskooltekeningen en het wellicht openstellen en restaureren van het museum. Tenslotte zijn er wat kosten geweest in het kader van de nieuwe mijnwetvergunningen.

We hopen dat jullie je kunnen verenigen met deze prijsverhoging. We beseffen dat het een forse verhoging is, maar van de andere kant kunnen we ook stellen dat je nergens anders voor 1,50 € meer dan 4 uur vertier kunt hebben.