Home >> Over RRB

Stichting Regeling Recreatief Berglopen

Berglopen is in de beide Limburgen geen ongewone hobby. Sinds mensenheugenis bezoeken liefhebbers de verschillende onderaardse kalksteengroeven. Sinds het besef groeide dat deze onderaardse wereld beschermd diende te worden om uiteenlopende redenen (vleermuizen, cultuurhistorische waarden, biologische waarden, etc.) zijn de meeste groeven op een verantwoorde wijze afgesloten. De berglopers raakten zo geleidelijk hun geliefde "berg" kwijt.

In mei 1996 zijn we in de Sint Pietersberg begonnen met een voor die tijd uniek project: het mogelijk maken dat echte berglopers, echte vrienden van de berg, legaal in het onderaardse kunnen rondwandelen.

Wij zijn nu inmiddels dertien jaar verder en we kunnen constateren dat de regeling een groot succes is. Het aantal ongewenste bergbezoeken is geminimaliseerd. Het aantal deelnemers aan de Regeling Recreatief Berglopen (RRB) daarentegen neemt gestaag toe. Een duidelijk bewijs voor het groeiende animo.

De sfeer op de vrijdagavonden in de Zonneberg is zeer prettig te noemen. In een ongedwongen sfeer wordt er rond gewandeld, gediscussieerd, feiten en wetenswaardigheden uitgewisseld, en gezellig een glaasje gedronken en een worstje gegeten.